Důležité jsou detaily

Vítejte

Vítejte na stránkách společnosti Daně & Daně s.r.o., jejíž předmětem činnosti je poskytování daňového poradenství, účetního poradenství, vedení účetnictví a vedení daňové evidence, včetně vedení personální agendy.

Společnost Daně & Daně s.r.o. poskytuje daňové poradenství v oblasti dani z příjmů, daně z přidané hodnoty a správy daní a poplatků. Součástí poskytování daňového poradenství je i zastupování daňových subjektů v daňovém řízení před správcem daně (finančním úřadem).

Oblast zastupování daňového subjektu před správcem daně je ze strany podnikatelských subjektů značně podceňována se značným dopadem ve finanční oblasti, ale i s dopadem v trestněprávní rovině. Podmínkou pro pozitivní vyřešení konkrétního případu je správná analýza situace a následně vhodně zvolená metoda přístupu k dané problematice se zaměřením na detaily konkrétního případu.

Aktualizováno 5.8.2009