Zásadou je využití vyřešené kauzy v obdobných případech

Krajský soud

Prvoinstanční správce daně (finanční úřad) uvedl ve svém rozhodnutí chybný odkaz na zrušený právní předpis. Dle našeho názoru bylo toto rozhodnutí nezákonné nebo nicotné. V každém případě vydané rozhodnutí prvoinstančním správcem daně bylo zatíženou vadou, se kterou se měl správce daně zabývat a zároveň se s touto skutečností vypořádat. Nicméně dle názoru správce daně bylo toto rozhodnutí zcela v pořádku a vydané v souladu se zákonem. Výsledek sporu rozhodnutého ve prospěch daňového subjektu je uveden v přiloženém pdf souboru...

Přílohy: Rozsudek Nejvyššího správního soudu

Aktualizováno 15.2.2008