Zásadou je využití vyřešené kauzy v obdobných případech

Nejvyšší správní soud

Tento spor mezi finančním úřadem a daňovým subjektem byl životní a osobní tragédii člověka, který přišel o veškerý svůj majetek v  průběhu svého podnikání. Nicméně veškeré dluhy byly splaceny a následně začal činit kroky místně příslušný finanční úřad. V první fázi správce daně stanovil daňové penále ve výši cca 750 tis. Kč. Poté daňový subjekt uplatnil zákonné prostředky, aby zjistil, že se správce daně mýlil v částce o cca 200 tis. Kč. Celková částka penále byla snížena na částku 556 tis. Kč. Poté bylo požádáno o prominutí penále, kdy daňový subjekt uvedl v žádosti lidský osud člověka, jemuž byl přiznán starobní důchod na úrovni sociálního minima, blízký rodinný příslušník byl dvakrát hospitalizován v psychiatrické léčebně, daňový subjekt není vlastníkem žádné nemovitosti a další skutečnosti skutečné tragédie člověka (veškerá tvrzení byla doložena důkazními prostředky). Této žádosti nebylo vyhověno. Správce daně použil ovšem informace v žádosti o prominutí penále, aby činil exekuční kroky na starobní důchod daňového subjektu ... Výsledek sporu rozhodnutého ve prospěch daňového subjektu je v uveden přiloženém pdf souboru.

Přílohy: Rozsudek Nejvyššího správního soudu

Aktualizováno 15.2.2008