Zásadou je využití vyřešené kauzy v obdobných případech

Publikovaný judikát

V daném případě šlo kromě jiného o spor mezi finančním úřadem a daňovým subjektem, kdy daňový subjekt měl k dispozici veškeré důkazní prostředky prokazující, že dodavatel dřevní hmoty překročil obrat pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty. Dle našeho názoru byl daňový subjekt plátcem daně z přidané hodnoty, což ovšem správce daně popíral a to i místně příslušný správce daně dodavatele dřevní hmoty, aniž by činil patřičné kroky ke zjištění potřebných skutečností (odmítal spolupracovat s daňovým subjektem a stanovit daňovou povinnost ve správné výši). Daňovému subjektu v daném případě nezbývalo nic jiného než se bránit soudní cestou. Výsledek soudního sporu, který dopadl ve prospěch daňového subjektu je uveden v přiloženém pdf souboru...

Přílohy: Rozsudek Nejvyššího správního soudu

Aktualizováno 15.2.2008