Zásadou je využití vyřešené kauzy v obdobných případech

Krajský soud

V daném sporu se ve spise daňového subjektu objevil důkazní prostředek, jehož fyzické nabytí nebyl správce daně schopen prokázat předložením důkazního prostředku. Další podstatnou skutečností byl fakt, že správce daně nebyl schopen daňovému subjektu prokázat, zda-li nebyl tento důkazní prostředek nabyt v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Příslušný soud řešící danou kauzu ve svém rozsudku dospěl k právnímu názoru, že i pomůcka pro správné stanovení daňové povinnosti musí být získána zákonným způsobem a důkazní břemeno takto nabytého důkazního prostředku nepochybně náleží správci daně. Výsledek soudního sporu rozhodnutého ve prospěch daňového subjektu je uveden v přiloženém pdf souboru...

Přílohy: Rozsudek Nejvyššího správního soudu

Aktualizováno 15.2.2008